• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków

22-04-2021 Hits:49 Ogłoszenia i komunikaty

                                 Na podstawie Decyzji nr GD.RZT.70.62.23.2021/D.KR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 30 marca 2021r....

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE

20-10-2020 Hits:197 Ogłoszenia i komunikaty

Dotyczące badania sprawzdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o.  

Read more

Postępowanie na dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością

08-11-2019 Hits:1817 Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie nr 620200-N-2019 z dnia 2019-11-08 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300...

Read more

Postępowanie na dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

21-10-2019 Hits:1087 Ogłoszenia i komunikaty

1. Ogłoszenie o zamówieniu.  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4c5e4e74-990f-4e41-8780-2a25cb496fc2 2. SIWZ - dostawa energii elektrycznej. 3. Załącznik nr 1 do SIWZ.  4. Załączniki 2-6 do SIWZ.  5. Załącznik nr 7 do SIWZ  6. Załącznik 2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej  wyjaśnienia...

Read more

Postępowanie na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lubawskim (etap I i etap II).

20-08-2018 Hits:1591 Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe             Niniejszym zapraszam do złożenia oferty na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lubawskim (etap I i etap II).  Przedmiot zamówienia: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w...

Read more

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

04-06-2018 Hits:1146 Ogłoszenia i komunikaty

   Na podstawie Decyzji nr GD.RET.070/23/D/2018.SB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 24 kwietnia 2018r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o....

Read more

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

01-06-2018 Hits:1332 Ogłoszenia i komunikaty

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim, prowadzonym zgodnie z zasadami konkurencyjności, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę...

Read more

Postępowanie na wybór wykonawcy na na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim

16-05-2018 Hits:1563 Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe             Niniejszym zapraszam do złożenia oferty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim.  Przedmiot zamówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul....

Read more

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25-04-2018 Hits:1132 Ogłoszenia i komunikaty

Prezes Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuje,...

Read more

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

17-04-2018 Hits:1163 Ogłoszenia i komunikaty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona: „Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 –...

Read more

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.04.2018 r.

13-04-2018 Hits:1602 Ogłoszenia i komunikaty

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.04.2018 r.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW będących własnością MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ...

Read more