• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

28-03-2017 Hits:341 Ogłoszenia i komunikaty

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8a ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nakładów w postaci domków letniskowych...

Read more

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

23-12-2016 Hits:463 Ogłoszenia i komunikaty

Nowe Miasto Lubawskie,22.12.2016r.   Nr sprawy :   684/2016                                                                                     INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                        Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie na podstawie z art. 92...

Read more

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

16-12-2016 Hits:448 Ogłoszenia i komunikaty

Nowe Miasto Lubawskie,15.12.2016 r. Nr sprawy :   684/2016   INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT   dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów          będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                 Sp. z o.o. ul....

Read more

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

09-12-2016 Hits:659 Ogłoszenia i komunikaty

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.mpgknml.pl Ogłoszenie nr 361673 - 2016 z dnia 2016-12-07 r. Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością...

Read more

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

06-12-2016 Hits:505 Ogłoszenia i komunikaty

Nowe Miasto Lubawskie,06.12.2016 r. Nr sprawy :   648/2016           UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA     dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów          będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                 Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,...

Read more

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

01-12-2016 Hits:588 Ogłoszenia i komunikaty

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.mpgknml.pl Ogłoszenie nr 351288 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością...

Read more

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

01-12-2016 Hits:509 Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 351288-2016 z dnia 24-11-2016 - Nowe Miasto Lubawskie 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul....

Read more

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

01-12-2016 Hits:395 Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie nr 351288 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 –...

Read more

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

25-11-2016 Hits:408 Ogłoszenia i komunikaty

Nowe Miasto Lubawskie,24.11.2016 r. Nr sprawy :   619/2016           UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA     dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów          będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                 Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,...

Read more

Zamówienie na dostawę energii elektrycznej

17-11-2016 Hits:595 Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie nr 344724 - 2016 z dnia 2016-11-16 r. Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 –...

Read more

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

05-11-2015 Hits:753 Ogłoszenia i komunikaty

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie...

Read more

W Y J A Ś N I E N I E NR 1

31-10-2015 Hits:759 Ogłoszenia i komunikaty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe...

Read more

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

26-10-2015 Hits:743 Ogłoszenia i komunikaty

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie Numer ogłoszenia: 282800 - 2015;...

Read more

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21-04-2015 Hits:1036 Ogłoszenia i komunikaty

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskiezawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :Dostawę ciągnika kołowego z kabiną i...

Read more

Zamówienie na dostawę ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym

13-04-2015 Hits:1260 Ogłoszenia i komunikaty

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym  w formie leasingu operacyjnego   kod CPV  16700000-2 , 42410000-3 , 66100000-1 Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 –...

Read more