• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25-04-2018 Hits:13 Ogłoszenia i komunikaty

Prezes Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuje,...

Read more

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

17-04-2018 Hits:37 Ogłoszenia i komunikaty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona: „Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 –...

Read more

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.04.2018 r.

13-04-2018 Hits:45 Ogłoszenia i komunikaty

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.04.2018 r.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW będących własnością MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ...

Read more

wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, 12.04.2018

12-04-2018 Hits:48 Ogłoszenia i komunikaty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW będących własnością MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe...

Read more

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

10-04-2018 Hits:36 Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie nr 500076864-N-2018 z dnia 10-04-2018 r. Nowe Miasto Lubawskie: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 538007-N-2018 Data: 09/04/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer...

Read more

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy nr 538007-N-2018

09-04-2018 Hits:107 Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,...

Read more

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

28-03-2017 Hits:493 Ogłoszenia i komunikaty

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8a ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nakładów w postaci domków letniskowych...

Read more

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

23-12-2016 Hits:625 Ogłoszenia i komunikaty

Nowe Miasto Lubawskie,22.12.2016r.   Nr sprawy :   684/2016                                                                                     INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                        Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie na podstawie z art. 92...

Read more

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

16-12-2016 Hits:597 Ogłoszenia i komunikaty

Nowe Miasto Lubawskie,15.12.2016 r. Nr sprawy :   684/2016   INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT   dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów          będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                 Sp. z o.o. ul....

Read more

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

09-12-2016 Hits:842 Ogłoszenia i komunikaty

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.mpgknml.pl Ogłoszenie nr 361673 - 2016 z dnia 2016-12-07 r. Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością...

Read more

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

06-12-2016 Hits:656 Ogłoszenia i komunikaty

Nowe Miasto Lubawskie,06.12.2016 r. Nr sprawy :   648/2016           UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA     dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów          będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                 Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,...

Read more

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

01-12-2016 Hits:759 Ogłoszenia i komunikaty

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.mpgknml.pl Ogłoszenie nr 351288 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością...

Read more

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

01-12-2016 Hits:661 Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 351288-2016 z dnia 24-11-2016 - Nowe Miasto Lubawskie 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul....

Read more

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

01-12-2016 Hits:519 Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie nr 351288 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 –...

Read more

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

25-11-2016 Hits:544 Ogłoszenia i komunikaty

Nowe Miasto Lubawskie,24.11.2016 r. Nr sprawy :   619/2016           UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA     dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów          będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                 Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,...

Read more