• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Informacja dot. projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”

12-10-2022 Hits:162 Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dot. projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym...

Read more

Informacja na stronę mpgk podpisanie umowy pożyczki na rozbudowę kan. san. w ul. Kamionki III etap

06-10-2022 Hits:141 Ogłoszenia i komunikaty

  Informacja dot. projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”   Dnia 06 października 2022 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem...

Read more

Informacja dot. zakończenia projektu pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”

09-02-2022 Hits:339 Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim  w...

Read more

Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”

27-10-2021 Hits:344 Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”                             Dnia 27 października 2021 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp....

Read more

Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”

08-06-2021 Hits:625 Ogłoszenia i komunikaty

  Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim  w dniu...

Read more

Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”

12-05-2021 Hits:440 Ogłoszenia i komunikaty

  Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”   Dnia 11 maja 2021 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o....

Read more

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków

22-04-2021 Hits:605 Ogłoszenia i komunikaty

                                 Na podstawie Decyzji nr GD.RZT.70.62.23.2021/D.KR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 30 marca 2021r....

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE

20-10-2020 Hits:740 Ogłoszenia i komunikaty

Dotyczące badania sprawzdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o.  

Read more

Postępowanie na dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością

08-11-2019 Hits:2501 Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie nr 620200-N-2019 z dnia 2019-11-08 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300...

Read more

Postępowanie na dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

21-10-2019 Hits:1650 Ogłoszenia i komunikaty

1. Ogłoszenie o zamówieniu.  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4c5e4e74-990f-4e41-8780-2a25cb496fc2 2. SIWZ - dostawa energii elektrycznej. 3. Załącznik nr 1 do SIWZ.  4. Załączniki 2-6 do SIWZ.  5. Załącznik nr 7 do SIWZ  6. Załącznik 2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej  wyjaśnienia...

Read more

Postępowanie na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lubawskim (etap I i etap II).

20-08-2018 Hits:2239 Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe             Niniejszym zapraszam do złożenia oferty na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lubawskim (etap I i etap II).  Przedmiot zamówienia: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w...

Read more