ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr sprawy : 151/2013

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nowe Miasto Lubawskie,11.02.2013r.
 
 
 
Nr sprawy : 151/2013
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
                   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
Dostawę samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
 
 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę :
KONSORCJUM
1.RESMA Sp. z o.o. 10-092 Olsztyn  Al.Obrońców Tobruku 5
2.FGA Leasing Polska Sp.z o.o. 02-681 Warszawa Al.Wyścigowa 6
 
Wybrana oferta uzyskała w ocenie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria,
a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
 
Punktacja złożonych ofert:
 
 
Nr
oferty
 
Nazwa i adres wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium cena
Łączna liczba
punktów
 
1
KONSORCJUM
1.RESMA Sp. z o.o. 10-092 Olsztyn
   Al.Obrońców Tobruku 5
2.FGA Leasing Polska Sp.z o.o.
   02-681 Warszawa Al.Wyścigowa 6
 
100,00
 
100,00
 
 
 
PREZES  ZARZĄDU
 Maciej Przybylski
                                                                                               
Czytany 958 razy