OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 248793-2013 z dnia 2013-11-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Miasto Lubawskie
Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku...
Termin składania ofert: 2013-12-02

Numer ogłoszenia: 251849 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248793 - 2013 data 21.11.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, fax. 56 4742352.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
·         W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: 1-Cena - 80 2-Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20.
·         W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Część I zamówienia 1-Cena - 80 2-Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20 Część II zamówienia 1- Cena 100.
 
Czytany 3250 razy