Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Część I

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nowe Miasto Lubawskie,06.12.2013r.
 
 
Nr sprawy : 1281/2013 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
                   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Część I
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę :
Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
 87-100 Toruń ul.Szosa Lubicka 90
Wybrana oferta uzyskała w ocenie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria,
a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
 
Punktacja złożonych ofert:
 
 
Nr
oferty
 
Nazwa i adres wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium cena
Liczba punktów
w kryterium
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
Łączna liczba
punktów
 
1
Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
 87-100 Toruń ul.Szosa Lubicka 90
fax 56 655 07 94
 
 
80,00
 
 
20,00
100,00
 
2
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Przedstawiciel w Legnicy
59-220 Legnica ul.Witelona 13/1
fax 76 862 99 53
42,69 20,00 62,69
 
3
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
10-117 Olsztyn ul.1 Maja 13
fax 89 521 49 10
36,10 14,63 50,73
 
 
 
                                                                                         
                                                                                               Prezes Zarządu
                                                                                               Maciej Przybylski
                                                               
 
Czytany 1477 razy