UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nr sprawy : 50/2015                                         
 
 
UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA
 
   Na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
unieważnia przed upływem terminu do składania ofert postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych , którego przedmiotem jest :
 
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
 
 
 
                                                                                                              Prezes Zarządu
                                                                                                                    Maciej Przybylski
Czytany 2874 razy