WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nr sprawy : 114/2015
 
 
WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ
 
dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę  paliw płynnych do pojazdów i sprzętu                                
                będącego w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
                Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
 
             W związku z pytaniami do SIWZ jednego z wykonawców udzielamy następujących
wyjaśnień :
 
PYTANIE NR 1
Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych -akceptuje, aby były to karty mikroprocesowe  – i zaakceptuje aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy lub przedłożenia
wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty :
* 0 zł netto za kartę nową
* 10 zł netto za kartę wymienną ( na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych   
   danych dot. wymagań dodatkowych, etc.)
* w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?
ODPOWIEDŹ:
Tak, Zamawiający akceptuje karty mikroprocesorowe i opłaty oraz termin wydania kart.
 
PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę
o konieczności blokady kart z tytułu wyczerpania wartości zamówienia?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę
o konieczności blokady kart z tytułu wyczerpania wartości zamówienia.
 
PYTANIE NR 3
W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie Zamawiającego co do stacji paliw. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłączonej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność - dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej) ?
Przy powyższym informujemy, że nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający akceptuje taką sytuację.
 
PYTANIE NR 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert, co najmniej na dzień 13.02.2015r, aby oferta dotarła do Państwa na czas ?
ODPOWIEDŹ:
Termin składania ofert wyznaczony na dzień 12.02.2015r. nie ulega zmianie.
 
 
                                                                                                                            Prezes Zarządu   Maciej Przybylski
Czytany 1356 razy