UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nowe Miasto Lubawskie,24.11.2016 r.
Nr sprawy :   619/2016
 
 
 
 
 
UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów
         będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
                Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie”
 
 
 
 
 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 
unieważnia postępowanie
 
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie”
 
 
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
                                                                                       Prezes Zarządu
                                                                                      Maciej Przybylski
Czytany 977 razy