UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nowe Miasto Lubawskie,06.12.2016 r.
Nr sprawy :   648/2016
 
 
 
 
 
UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów
         będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
                Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie”
 
 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
unieważnia postępowanie
 
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie”
 
Ogłoszenie nr 351288 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 354618 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.
 
 
Uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Formularz oferty w treści zawiera dwa różne okresy realizacji zamówienia.
 
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
Czytany 1573 razy