Wydrukuj tę stronę

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nowe Miasto Lubawskie,22.12.2016r.
 
Nr sprawy :   684/2016
                                                                                 
 
INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
                   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie na podstawie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
Dostawę energii elektrycznej do obiektów  będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2018r.
 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę wykonawcy :
GOEE Energia Sp. z o.o.
ul.Gwiaździsta 7c/2
01-651 Warszawa
Wybrana oferta uzyskała w ocenie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria,
a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
 
Punktacja złożonych ofert:
 
Nr
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Liczba punktów
w kryterium cena
Łączna liczba
punktów
 
1
NOVUM S.A
ul.Racławicka 146
02-117 Warszawa
96,18 96,18
 
2
ENERGA-OBRÓT S.A.
Al.Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
93,70 93,70
 
3
GOEE Energia Sp. z o.o.
ul.Gwiaździsta 7c/2
01-651 Warszawa
100,00 100,00
 
 
 
 
                                                                                                        Prezes Zarządu
                                                                                                      Maciej Przybylski
Czytany 1263 razy