INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona: Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuję, że:
 
  1. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  350 000,00 zł brutto.
 
  1. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty Nazwa (firmy) Adres           Cena oferty brutto
[PLN]
1 Kogeneracja Zachód S.A.
ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań
379 994,10 zł
2 Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
405 976,57 zł
3 GOEE ENERGIA Sp. z o.o. 
ul. Gwiaździsta7c/2, 01-651 Warszawa
418 967,82 zł
4 Energia Polska Sp. z o.o.
53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 5
392 498,15 zł
5 Energa Obrót S.A.
Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
428 873,65 zł
6 Energia i Gaz Sp. z o.o.
60-689 Poznań, ul. Obornicka 330
429 523,21 zł
7 Orange Polska S.A. Orange Energia
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160
360 426,00 zł
8 PGE Obrót Spółka Akcyjna
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów Oddz. Lublin ul. Tomasza Zana 32a
427 087,35 zł
9 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
421 566,07 zł
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Czytany 1239 razy