Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
                                 Na podstawie Decyzji nr GD.RZT.70.62.23.2021/D.KR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 30 marca 2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków obowiązujące od 29 kwietnia 2021 roku do 28 kwietnia 2024 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego:
 
1) Zaopatrzenie w wodę - wszyscy odbiorcy
Tabela. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Lp. Grupa taryfowa Rodzaj opłaty Cena / stawka netto w okresie obowiązywania nowej taryfy Jednostka miary
od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
1 W (Wszyscy odbiorcy) cena za dostarczoną wodę 3,15 3,24 3,26 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,96 3,05 3,08 zł/m-c/ wodomierz
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.
 
2) Odprowadzanie ścieków – wszyscy odbiorcy
Tabela. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Lp. Grupa taryfowa Rodzaj opłaty Cena / stawka netto w okresie obowiązywania nowej taryfy Jednostka miary
od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
1 S – Wszyscy dostawcy cena za odprowadzone ścieki 6,42 6,47 6,48 zł/m3
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.
                                                                                                  


                                                                                                  
Czytany 564 razy