Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 

Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”
 
Dnia 11 maja 2021 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: ” Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”.
Całkowita wartość projektu wynosi 238 165,95 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią 193 630,85 zł. Kwota pożyczki wynosi 116 178,51 zł co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie nieczynnego odwiertu głębinowego nr 2 w ul. Piastowskiej i włączenie go do eksploatacji dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Zakres robót obejmuje wykonanie obudowy odwiertu głębinowego z kręgów betonowych wraz z uzbrojeniem w armaturę oraz urządzenie strefy ochrony sanitarnej.
Realizacja przedsięwzięcia poprawi warunki hydrauliczne pracy nowomiejskiej sieci wodociągowej oraz ograniczy wahania ciśnienia w jej układzie, a także pozytywnie wpłynie na zwiększenie funkcjonalności i zasięgu oddziaływania infrastruktury wodociągowej.
 
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
Czytany 399 razy