Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”

Oceń ten artykuł
(0 głosów)


 
Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim  w dniu 07.06.2021 r. zakończyło zadanie pn.: ” Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”. Całkowita wartość projektu wyniosła 238 165,95 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowiły 193 630,85 zł. Kwota pożyczki wyniosła 116 178,51 zł co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych.
W ramach przedmiotowego zadania zagospodarowano nieczynny odwiert głębinowy nr 2 w ul. Piastowskiej i włączono go do eksploatacji dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Zrealizowano zakres rzeczowy robót obejmujący wykonanie obudowy odwiertu głębinowego z kręgów betonowych wraz z uzbrojeniem w armaturę oraz urządzenie strefy ochrony sanitarnej.
Realizacja przedsięwzięcia poprawi warunki hydrauliczne pracy nowomiejskiej sieci wodociągowej oraz ograniczy wahania ciśnienia w jej układzie, a także pozytywnie wpłynie na zwiększenie funkcjonalności i zasięgu oddziaływania infrastruktury wodociągowej.
 
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
 
Czytany 576 razy