Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”
                           
Dnia 27 października 2021 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: ” Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”.
Całkowita wartość projektu wynosi 215 505,84  zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią  175 208,00 zł. Kwota pożyczki wynosi 140 166,40  zł co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych.
Celem przedmiotowego zadania jest wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody w Nowym Mieście Lubawskim wspomagającego w przypadku zwiększonego poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego.
Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Planowana inwestycja pozwoli na włączenie do eksploatacji odwiertu nr 4 o spodziewanej wydajności Qmax= 92,0 m3/h.  
 
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 

Czytany 305 razy