Informacja na stronę mpgk podpisanie umowy pożyczki na rozbudowę kan. san. w ul. Kamionki III etap

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 
Informacja dot. projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”
 
Dnia 06 października 2022 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn.:”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”. Całkowita wartość projektu wynosi 656 464,12 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią 533 710,67 zł. Kwota pożyczki wynosi 480 339,60 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych.
Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje budowę kanałów sanitarnych, w tym przewodów grawitacyjnych-kolektorów z rur PCV dn 200 o długości 528,0 mb oraz przewodów grawitacyjnych na przyłącza z rur PCV dn 160 o długości 30,0 mb. Ogólna długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 558,0 mb. Celem przedmiotowego zadania jest wyposażenie rejonu ulicy Kamionki w sprawny system kanalizacji sanitarnej co w przyszłości będzie miało wymierny wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.
                                                                                                                           
 
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
Czytany 104 razy