Informacja dot. projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Informacja dot. projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim  w dniu 12.10.2022 r. zakończyło zadanie pn.:”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”. Całkowita wartość projektu wyniosła 656 464,12 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowiły 533 710,67 zł. Kwota pożyczki wyniosła 480 339,60 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych.
Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmował budowę kanałów sanitarnych, w tym przewodów grawitacyjnych-kolektorów z rur PCV dn 200 o długości 528,0 mb oraz przewodów grawitacyjnych na przyłącza z rur PCV dn 160 o długości 30,0 mb. Ogólna długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 558,0 mb. Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i zostały zakończone we właściwym terminie. Celem przedmiotowego zadania było wyposażenie rejonu ulicy Kamionki w sprawny system kanalizacji sanitarnej co w przyszłości będzie miało wymierny wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
Czytany 121 razy