Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne (5)

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na :
 
Dostawę samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
Czytaj....

Zaproszenie do złożenia oferty
            Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dot. przebudowy urządzeń oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Żwirki i Wigury, dz. Nr 86/2 w Nowym Mieście Lubawskim.

Zaproszenie do złożenia oferty


1) Załącznik nr 1 do zaproszenia

2) załącznik nr 2 do zaproszenia
czwartek, 03 styczeń 2013 00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Napisane przez

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
Numer ogłoszenia: 242251 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Załącznik 1 SIWZ-leasing samochód

Załącznik 2 Załacznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3 Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy

Załącznik 4 Załącznik nr 3 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY

Załącznik 5 Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie art.22

Załącznik 6 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art.24