Załącznik do Uchwały Nr 56/2008

 Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z dnia 29.04.2008

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku uchwały Nr XIV/82/07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w dniu 24 grudnia 2007r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie pod nr KRS 0000294609

 

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Nowe Miasto Lubawskie.

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polski i za granicą.

Spółka na obszarze swego działania może powoływać własne oddziały i zakłady dla prowadzenia działalności będącej przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, a także uczestniczyć w innych spółkach.

 

§ 3

Spółka posiada osobowość prawną i działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych.