Przetarg na dostawę samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego

24-01-2013 Hits:4735 Zamówienia publiczne

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :   Dostawę samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego Czytaj....

Read more

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

07-01-2013 Hits:4938 Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty             Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy urządzeń oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Żwirki i Wigury, dz. Nr 86/2 w Nowym Mieście Lubawskim. Zaproszenie do złożenia oferty 1) Załącznik nr 1 do zaproszenia 2) załącznik nr 2 do zaproszenia

Read more

Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego

05-01-2013 Hits:5169 Zamówienia publiczne

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego Numer ogłoszenia: 9713 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Załącznik 1 Ogłoszenie Załącznik 2 SIWZ-leasing samochód Załącznik 2A Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ - BIP.doc Załącznik 2B Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ - BIP Załącznik 2C Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ - BIP Załącznik 3 Załacznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Załącznik 4 Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy Załącznik 5  Załącznik nr 3 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY Załącznik 6 Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie art.22 Załącznik 7 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art.24  

Read more

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

03-01-2013 Hits:5152 Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego Numer ogłoszenia: 242251 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Załącznik 1 SIWZ-leasing samochód Załącznik 2 Załacznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Załącznik 3 Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy Załącznik 4 Załącznik nr 3 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY Załącznik 5 Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie art.22 Załącznik 6 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art.24  

Read more

Przetarg nieograniczony na dostawę ciepła do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

02-12-2012 Hits:5704 Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę ciepła do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1.   Ogłoszenie o zamówieniu 2.   SIWZ ZAŁĄCZNIKI: zał.nr 1 do umowy-OWDC.pdf  zał.nr 2 do umowy-moc zamówiona.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.pdf Załącznik nr 2 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY.pdf Załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie art.22 ust.1.pdf Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie art.24.pdf Załącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie.pdf Zal._nr 6_do_SIWZ_umowa-dostawa_ciepla.pdf  

Read more